اخبار و مقالات

درد آلزایمر

ساعت 7:30 صبح در حال رانندگی به طرف محل کار هستی که تلفن زنگ می­‌زند. بیست سال است که صدای زنگ در این ساعت را دوست ندارم، دلشوره آورست و در آنی صورتم خیس عرق می‌شود. دوست عزیزی پشت خط بود. بعد از سلام و احوالپرسی… حال یک رفیق مشترک را پرسیدم، گفت وضعیت خوبی ندارد، ظاهرا مشکل مغزی پیدا کرده است.

محصولات